NTNUbevegelse-3316 – Foto Thor Nielsen NTNU

Trondheim 16.08.2016 : NTNU, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Beatrix Vereiijken – eldre og spillteknologi. Foto: Thor Nielsen

Treningsspill er velferdsteknologi som kan bidra til å løse helseutfordringene vi kommer til å få framover. Foto: Thor Nielsen, NTNU