Nintendo Wii Fit U Foto Nintendo

Det finnes flere interaktive treningsprogram. Her en variant fra Nintendo. Foto: Nintendo

Det finnes flere interaktive treningsprogram. Her en variant fra Nintendo. Foto: Nintendo