Heart shape Pepperoni Pizza background

Ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og den negative effekten kan være større for pasienter med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Ett enkelt måltid med fast food stresser hjertet, og den negative effekten kan være større for pasienter med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Heart shape Pepperoni Pizza background

Heart shape Pepperoni Pizza close up background