Three Surgeons Operating On A Patient

Kirurger med grønne klær og hvite munnbinn står bøyd over pasient ved operasjonsbord

Three Surgeons Operating On A Patient In Medical Room Looking At Each Other