Structural chemical formula of cellulose polymer

Polysakkarid. Molekylene gjentar seg. Her cellulose. Illustrasjon: Thinkstock

Polysakkarid. Molekylene gjentar seg. Her cellulose. Illustrasjon: Thinkstock