Meditasjon Hoved

Til venstre MR av hjernen under konsentrert meditasjon. Til høyre under ledig meditasjon. Foto: NTNU

Til venstre MR av hjernen under konsentrert meditasjon. Til høyre under ledig meditasjon. Foto: NTNU