Catch of the Day

Det er ikke mange tradisjonellee fiskere i Trondheimsfjorden, men fangsten av torsk brukte å være god. Foto: Thinkstock

Det er ikke mange tradisjonellee fiskere i Trondheimsfjorden, men fangsten av torsk brukte å være god. Foto: Thinkstock