awashinjellies

Tradisjonelle fiskere i Trondheimsfjorden risikerer at nettene fylles av kronemaneter istedenfor torsk og sild. Foto: SINTEF/NTNU Janus-prosjektet

Tradisjonelle fiskere i Trondheimsfjorden risikerer at nettene fylles av kronemaneter istedenfor torsk og sild. Foto: SINTEF/NTNU Janus-prosjektet