Lyden av tre

Lyden av tre tre. Testing av norske tresorter for gitarproduksjon. Magnar Eikrol, Øystein Husemoen, Knut Wold.

Øystein Husemoen og Knut Wold vil finne den gode gitarlyden i norsk tre. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU