Lyden av tre

Lyden av tre tre. Testing av norske tresorter for gitarproduksjon. Magnar Eikrol, Øystein Husemoen, Knut Wold. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU

Magnar Eikrerol plukker en lyd. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU