Lyden av tre

De har testet lyden av hegg, furu, selje, alm, ask, morell, eik, lønn, bjørk, osp, lind, svartor, gran, mahogni og bøk. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU

De har testet lyden av hegg, furu, selje, alm, ask, morell, eik, lønn, bjørk, osp, lind, svartor, gran, mahogni og bøk. Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU