CT Illustrasjonsfoto Thinkstock

Pasientens kroppsfasong kan påvirke hvor gode CT-bilder som tas, og i verste fall hvilken diagnose som settes. Maskinen på bildet er ikke en av de testede. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Pasientens kroppsfasong kan påvirke hvor gode CT-bilder som tas, og i verste fall hvilken diagnose som settes. Maskinen på bildet er ikke en av de testede. Illustrasjonsfoto: Thinkstock