Lunger på CT Foto Thinkstock

Én maskin ga betraktelig bedre bilder for personer med lav BMI, mens en annen ga bedre bilderesultater for personer med høy BMI. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Én maskin ga betraktelig bedre bilder for personer med lav BMI, mens en annen ga bedre bilderesultater for personer med høy BMI. Illustrasjonsfoto: Thinkstock