Concert Crowd

Hvor kommer fellesskapsfølelsen på festivaler fra? Foto: Thinkstock

Hvor kommer fellesskapsfølelsen på festivaler fra? Foto: Thinkstock