Morfin immun Foto Thinkstock

Mange av pasientene som trenger dobbel dose kan bli mistenkt for å ønske å ruse seg. Foto: Thinkstock

Mange av pasientene som trenger dobbel dose kan bli mistenkt for å ønske å ruse seg. Foto: Thinkstock