Lukket-merd-stillbilde

MARINTEK bygger her en modell av en lukket fiskemerd. Denne ble testet i havlaboratoriet på oppdrag for Marine Harvest. Foto: MARINTEK

Mann i kjeledress bygger stor, gjennomsiktig konstruksjon