Trening diabetes

Både moderat og intensiv trening gir diabetespasientene bedre hjertefunksjon. Illustrasjon: Thinkstock

Både moderat og intensiv trening gir diabetespasientene bedre hjertefunksjon. Illustrasjon: Thinkstock