sparegris

Smarte strømnett vil gi gevinst til alles ve og el. De skaper rom for masse elbiler og solceller uten all den kostbare forsterkningen av lokale strømnett som disse innretningene normalt ville ha krevd. Foto: Geir Mogen/SINTEF