kule-12_1

Ved SIMLab tester de hvordan ulike konstruksjoner reagerer på ekstrem påvirkning, som bomber og geværkuler. Foto: NTNU

Ved SIMLab tester de hvordan ulike konstruksjoner reagerer på ekstrem påvirkning, som bomber og geværkuler. Foto: NTNU