thermoking (1 of 2) – Copy

Trailer med logoen ASKO kjører langs norsk skogsvann.

Den norske grossisten Asko satser på å ha sin første hydrogendrevne lastebil på veien i 2018, og blir trolig først i Europa med slik tungtransport som nullutslippstiltak. Ifølge forskere er flåter av vare- og lastebiler spesielt egnet til å sikre rask innfasing av hydrogen i veitransport. Illustrasjonsfoto: Asko