Tabell_fullkorn

Tabellen viser sammenhengen mellom inntak av fullkorn og risiko for sykdom og død fordelt på sykdomskategorier. *-merkingen viser resultater som ikke er statistisk signifikante og dermed forbundet med større grad av usikkerhet.

Tabell_fullkorn

Tabellen viser sammenhengen mellom inntak av fullkorn og risiko for sykdom og død fordelt på sykdomskategorier. *-merkingen viser resultater som ikke er statistisk signifikante og dermed forbundet med større grad av usikkerhet.