Flerfase-vertikal-måling – Copy

50 meter over bakken sjekkes utstyr før oppstarten av de vertikale strømningsforsøkene ved SINTEFs flerfaselaboratorium. Foto: SINTEF