Wittgens

Bernd Wittgens er seniorrådgiver ved SINTEF Materialer og kjemi.

Wittgens