Preisig

Heinz A. Preisig er professor ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU.