Laks fremtid Foto Thinkstock

Hva betyr det for laksen? Ingen av dagens CRISPR-eiere diskuterer offentlig behovet for et bredt, ikke-eksklusivt, kommersielt lisensieringsprogram. Foto: Thinkstock

Hva betyr det for laksen? Ingen av dagens CRISPR-eiere diskuterer offentlig behovet for et bredt, ikke-eksklusivt, kommersielt lisensieringsprogram. Foto: Thinkstock