Patenter Laks

Figur: Hvem eier eller kontrollerer CRISPR/Cas9-teknologiplattformen. Blått er akademiske institusjoner, rødt er kommersielle.

Figur: Hvem eier eller kontrollerer CRISPR/Cas9-teknologiplattformen. Blått er akademiske institusjoner, rødt er kommersielle.