Iris figur 1

Fraværet av en enhetlig
kontrollsystem i europeisk
luftrom koster € 5000 millioner i året
unødvendig opphopning
og kostnader flyselskapet
billettpriser .