Iris figur 1

Fraværet av en enhetlig kontrollsystem i europeisk luftrom koster € 5000 millioner i året unødvendig opphopning og kostnader flyselskapet billettpriser .