Depresjon Hjerte

Jo høyere depresjonsscoren var, dess mer var den diastoliske hjertefunksjonen svekket. foto: Thinkstock

Jo høyere depresjonsscoren var, dess mer var den diastoliske hjertefunksjonen svekket. foto: Thinkstock