Table 1

Tabell 1: Ulikheter i menns og kvinners følelser etter sex. Trykk på tabellen for å gjøre den større.

Tabell 1: Ulikheter i menns og kvinners følelser etter sex. Trykk på tabellen for å gjøre den større.