Norsske kvinner Foto Thinkstock

Norske kvinner skiller seg ut ved å få færre og svakere følelser om å knytte seg til partner etter kortvarige seksuelle forhold. Illustrasjon: Thinkstock

Norske kvinner skiller seg ut ved å få færre og svakere følelser om å knytte seg til partner etter kortvarige seksuelle forhold. Illustrasjon: Thinkstock