Eget partnervalg Foto Thinkstock

Kvinner vil biologisk sett ha trygghet, en mann som kan hjelpe henne til å fostre opp barna. Nei, det trenger ikke være bevisst. Foto: Thinkstock

Kvinner vil biologisk sett ha trygghet, en mann som kan hjelpe henne til å fostre opp barna. Nei, det trenger ikke være bevisst. Foto: Thinkstock

Eget partnervalg Foto Thinkstock

lifestyle capture of happy couple drinking hot tea outdoor on cozy warm walk in forest