Silhouettes refugees on a border wall with a EU flag.

Folkevandringene på 300-tallet overveldet Roms institusjoner og var en av grunnene til Romerrikets fall. I dag er det EU som knaker i sammenføyningene på grunn av folkevandringer. Illustrasjon: Thinkstock

Folkevandringene på 300-tallet overveldet Roms institusjoner og var en av grunnene til Romerrikets fall. I dag er det EU som knaker i sammenføyningene på grunn av folkevandringer. Illustrasjon: Thinkstock