Les hele studien «Bruk av videokommunikasjonsteknologi i hverdags- og/eller telerehabilitering» i Sykepleien Forskning.

Les hele studien «Bruk av videokommunikasjonsteknologi i hverdags- og/eller telerehabilitering» i Sykepleien Forskning.

Les hele studien «Bruk av videokommunikasjonsteknologi i hverdags- og/eller telerehabilitering» i Sykepleien Forskning.