SintefLungeNavigasjon-8774

Trondheim 07.05.2013 : Erlend Fagertun Hofstad på SINTEF Medisinsk Teknologi forsker på navigasjon inne i menneskekroppen. Her skal det tas prøver av en svulst i en lunge. Foto Thor Nielsen