Krystallstruktur Illustrasjon NTNU

Tegning av krystallstruktur med markerte eksempler på plan der atomene har lett for å bevege seg. Illustrasjon: NTNU

Tegning av krystallstruktur med markerte eksempler på plan der atomene har lett for å bevege seg. Illustrasjon: NTNU