Prøver av potetplante

Prøvene som forskerne analyserte tilsvarte omtrent alt som finnes av lett tilgjengelig materiale.

Prøvene som forskerne analyserte tilsvarte omtrent alt som finnes av lett tilgjengelig materiale.