Potetplanter påvirker av sykdom

Flere av potetplanteprøvene er svært gamle. Sykdommen tørråte har vært med oss lenge.

Flere av potetplanteprøvene er svært gamle. Sykdommen tørråte har vært med oss lenge.