People attacking government potato store during Irish potato famine

Angrep på en potetforretning i Irland under den store hungersnøden som tørråten skapte. Illustrasjon: Thinkstock

Angrep på en potetforretning i Irland under den store hungersnøden som tørråten skapte. Illustrasjon: Thinkstock