Sports and money concept

NIFs verdier er glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, kan du lese på nettsiden deres. Mon det? Foto: Thinkstock

NIFs verdier er glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, kan du lese på nettsiden deres. Mon det? Foto: Thinkstock