map of nesting colonies

90 prosent av sjøfuglene finner du nord for polarsirkelen. En hovedgrunn kan være torskeyngelen fra Lofoten. Illustrasjon: Nature Communications

90 prosent av sjøfuglene finner du nord for polarsirkelen. En hovedgrunn kan være torskeyngelen fra Lofoten. Illustrasjon: Nature Communications