nU

Trondheim 015.04.2016 : SINTEF forsker på hvilke lys alger foretrekker. Mikroalgene utsettes for forskjellige typer LED-lys og for å finne ut hva som gir den beste veksten. Foto: Thor Nielsen