historiskebilder

Svart-hvitt-foto av elektrisk togsett stående ved perrong på Trondheim stasjon i 1970.

Elektrisk drift ble innført etappevis på Dovrebanen. Her er det første elektriske togsettet fremme i Trondheim, høsten 1970. Etter dette har kun Arendalsbanen blitt elektrifisert her til lands. Foto: NTB / Scanpix

Historiskebilder

Stadthavet 1950. Sildefiske. Snurpenot er satt ut. Fiskere i lettbÂter trekker sammen nota.Foto: Sverre A. B¯rretzen / AKTUELL / SCANPIX