Ravn Foto Per Harald Olsen NTNU

Vann er spesielt, og de særegne egenskapene til vann er en av grunnene til at vi har liv på jorda. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Vann er spesielt, og de særegne egenskapene til vann er en av grunnene til at vi har liv på jorda. Foto: Per Harald Olsen, NTNU