Tårnseiler HOVED Foto Thinkstock

Tårnseilerne tilbringer mer tid på vingene enn noen andre fugler, kanskje med unntak av albatrosser og lirer. Foto: Thinkstock

Tårnseilerne tilbringer mer tid på vingene enn noen andre fugler, kanskje med unntak av albatrosser og lirer. Foto: Thinkstock