Tårnseiler 4 Foto Thinkstock

Tårnseileren har helt mørk underside bortsett fra en lys flekk i strupen. De store øynene ligger i forsenkninger på hodet slik at luftmotstanden reduseres. Nebbet er kort, men vidt ved basis; flygende insekter og edderkopper «håves» inn i et stort gap. Tårnseilerne har «klamrefot»; alle fire tær er vendt framover og har krumme, kvasse klør, godt egnet til å holde seg fast på loddrette vegger. Leggen er imidlertid så kort at fuglene kan ikke stå eller lette fra bakken. På grunn av de lange vingene må seilerne derfor kunne lande direkte i reiråpningen. Foto: Thinkstock

Tårnseileren har helt mørk underside bortsett fra en lys flekk i strupen. De store øynene ligger i forsenkninger på hodet slik at luftmotstanden reduseres. Nebbet er kort, men vidt ved basis; flygende insekter og edderkopper «håves» inn i et stort gap. Tårnseilerne har «klamrefot»; alle fire tær er vendt framover og har krumme, kvasse klør, godt egnet til å holde seg fast på loddrette vegger. Leggen er imidlertid så kort at fuglene kan ikke stå eller lette fra bakken. På grunn av de lange vingene må seilerne derfor kunne lande direkte i reiråpningen. Foto: Thinkstock