Trøtt kvinne Foto Thinkstock

Funnene støtter ikke en årsakssammenheng mellom insomni og hjertesvikt. Foto: Thinktock

Funnene støtter ikke en årsakssammenheng mellom insomni og hjertesvikt. Foto: Thinktock