Søvnløs mann Foto Thinkstock

De fem ultralydmålene som ble benyttet i studien er svært godt egnet til å oppdage selv små svekkelser i hjertefunksjonen. Foto: Thinkstock

De fem ultralydmålene som ble benyttet i studien er svært godt egnet til å oppdage selv små svekkelser i hjertefunksjonen. Foto: Thinkstock