Stortinget-med-tysk-banner

Stortingsbygningen med et banner som erklærer at Tyskland seirer på alle fronter. Fra okkupasjonstiden. Foto: Riksarkivet, PA-1209/Ue/99/

Stortingsbygningen med et banner som erklærer at Tyskland seirer på alle fronter. Fra okkupasjonstiden. Foto: Riksarkivet, PA-1209/Ue/99/