SRLX3897

RV «Gunnerus» på vei ut Trondheimsfjorden. Foto: Stein Roar Leite, NTNU

RV «Gunnerus» på vei ut Trondheimsfjorden. Foto: Stein Roar Leite, NTNU