IMG_3895

Stein Nornes og Pedro Roberto De La Torre Olazabal kontrollerer en ROV som undersøker korallrev i Trondheimsfjorden som har dannet seg på bomber og annet materiell fra andre verdenskrig. Foto: Nancy Bazilchuk

Stein Nornes og Pedro Roberto De La Torre Olazabal kontrollerer en ROV som undersøker korallrev i Trondheimsfjorden som har dannet seg på bomber og annet materiell fra andre verdenskrig. Foto: Nancy Bazilchuk